Begravelsestjenester:

    

    Forflytninger innenlands

 

    Vi har alle nødvendige avtaler og tilatelser for å håndtere flytting av den avdøde hvor som helst innenlands på en smidig og enkel måte.

 

    Forflytninger utenlands

 

    Vi behandler alt papirarbeid i forbindelse med rettsinstanser, helse-enheter og kommunikasjonen med konsulater for transport av kisten til andre land 
Vi tilbyr spesielle kister, gasshåndtering, forsegling og forbredelse av avdøde før flygning. 


    Dette er den lengste og dyreste begravelsesprosessen. Prosessen tar ca. 5 dager, men kan ofte ta lengre tid. 


    For å gjennomføre transporten er deT nødvendig å kjenne flyplassen i mottakerlandet og navnet på krematoriumet og kirkegården hvor avdøde skal begraves eller kremeres.

 

    Begravning

 

    Vi innehar alle tillatelser og gjør alle nødvendige betalinger for å gravlegge avdøde på alle nasjonale kirkegårder.

 

    Kremmering

 

 Kremering sjer på kirkegården i vårt krematorium i Pilar de la Horadada hvor alle juridiske aspekter og helsestandarder er strengt fulgt 
Vi har en stor utstilling av urner og mange muligheter for endelig plassering av asken.

 

    Donasjon til universitet

 

    Vi forenkler kontakten med en eventuell medisinsk skole/universitet på bostedet til den interesserte 
Etter at liket har blitt donert, vil universitetet utstede et medisinsk sertifikat som inneholder en eventuell godkjennelse.


    Hvis donert lik blir godkjent vil universitetet betale frakten fra dødstedet til fakultetet, slik at familiene slipper denne kostanden. Eventuelle andre tilkommende kostnader må dekkes av familiene.